top of page

O nas

  Przez ponad 70 lat twórczej aktywności, Zdzisław Szostak stworzył kilkadziesiąt utworów muzycznych niezwiązanych z filmem. Są to utwory zarówno kameralne jak i pełne formy symfoniczne. Z wielu powodów, wynikających z wrodzonej skromności autora, ale i także często z nie najwyższego lotu pobudek innych ludzi, twórczość Zdzisława Szostaka nie dotarła do tej pory do grona słuchaczy, o których Maestro myślał, tworząc.
U schyłku swego życia, pogodzony z tym, że większość Jego utworów została napisana "do szuflady" marzył już tylko aby choć po śmierci można było w łatwy sposób dotrzeć do Jego muzyki.

  Nie myślał co prawda o takim przedsięwzięciu jakim jest fundacja, ale, wierzymy w to głęboko, nasza inicjatywa uczynienia zadość jego marzeniom spotkałaby się z aprobatą twórcy.

  Właśnie w tym celu, zgodnie z wolą naszego taty i teścia ufundowaliśmy to skromne przedsięwzięcie. By życie i twórczość tego tak niedocenionego artysty mogły służyć jak najszerszemu gronu odbiorców.

Z-Szostak-fot. Henryk-Śmigacz - zdjęci

  SINFONICA została ufundowana przez spadkobierców spuścizny kompozytora i dyrygenta Zdzisława Szostaka dnia 27 lutegon 2020 roku, aktem założycielskim złożonym przed notariuszem.

   Dokumenty rejestracyjne do KRS zostały złożone dnia 2 marca 2020 i rozpoczęła bieg urzędowa procedura rejestracyjna.

  Wpisu fundacji SINFONICA do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano dnia 11 marca 2020 roku. (Następnego dnia ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.)

080520184370 (2).jpg
bottom of page